Středisko apretace

více než 80-ti pracovníky zajišťuje činnosti související se zhotovením součástí a dílů nástrojářství nezbytných pro montáž a opravy strojů či strojního zařízení ručním a jednoduchým strojním obráběním, montážní a demontážní práce při opravách, údržbě a seřizováním strojů a strojních zařízení, zhotovováním, montáží, demontáží, osazováním, opravami, údržbou a seřizováním zámečnických výrobků a konstrukcí z kovových materiálů s využitím unifikovaných a normalizovaných dílů a výrobků, zhotovováním, dohotovováním, sestavováním, opravami a seřizováním řezných a tvářecích nástrojů, upínacích, montážních, svařovacích kontrolních a jiných přípravků, forem pro tlakové lití kovů a kovových slévárenských modelů technologiemi ručního třískového zpracování kovů a základními operacemi strojního třískového obrábění, dále i technologie výrob a oprav polotovarů z různých materiálů, dílů a jednotlivých výrobků způsoby strojního třískového obrábění (soustružením, frézováním, broušením, hoblováním, obrážením, vrtáním, vyvrtáváním, protahováním a dalšími speciálními způsoby obrábění vč. základních způsobů ručního třískového opracování materiálů nezbytných pro dokončení výroby součástí, otryskávání, tváření materiálu vč. povrchové ochrany konečného výrobku.